Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΙΝ!!!

 

Ο αείμνηστος Καθηγητής της Βυζαντινής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Νικόλαος Τωμαδάκης, εκτιμώντας τον πλούτο των ιστορικοφιλολογικών και Θεολογικών γνώσεων του Οσίου γέροντος Γερασίμου του Μικραγιαννανίτου, Του απηύθυνε πρόσκληση να διδάξει το μάθημα της Εκκλησιαστικής Υμνογραφίας, στους φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής!

Όμως, ο μέγας σύγχρονος Όσιος Γεράσιμος, μένοντας πιστός στη μοναχική Του υπόσχεση, αρνήθηκε, συνεσταλμένα και ευγενώς, απαντώντας λιτά και ταπεινά: «Ευχαριστώ πολύ διά την τιμητικήν αυτήν πρόσκλησιν, αλλά δεν ανταλλάσσω το ταπεινόν σχήμα του μοναχού, με τον φιλοσοφικόν τρίβωνα»!!