Σάββατο 25 Μαρτίου 2023

ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΣΤΑΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΙΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ!!


 

 

«Και λευτερωθήκαμεν από τους Τούρκους και σκλαβωθήκαμεν εις ανθρώπους κακορίζικους, 

όπου ήταν η ακαθαρσία της Ευρώπης…»!!

Στρατηγός Ιωάννης Μακρυγιάννης