Κυριακή 2 Απριλίου 2023

«Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΣ»!!!


 

«Το Κυπριακόν, θα είναι ένα εκ των πρώτων και κυριοτέρων μελημάτων μου!

Δι’ εμέ, η Ένωσις υπάρχει, είναι δεδομένη!

Διότι, ας το πάρουν απόφασιν:

Η Κύπρος είναι Ελλάς!»!!

 Αλέξανδρος Παπάγος