Παρασκευή 26 Μαΐου 2023

Η ΕΣΧΑΤΗ ΠΛΑΝΗ...


 

«Οι  άνθρωποι  σήμερα,  έκλεισαν  το  Ευαγγέλιο και άνοιξαν  την  τηλεόραση…»!!

Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης