Τρίτη 6 Ιουνίου 2023

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΙΣ, ΤΟΥ ΦΟΒΕΡΟΥ ΠΑΘΟΥΣ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ!!


 

«Ο βλάσφημος, αγανακτεί κατά του Θεού και βγάζει από την πονηρή καρδιά του βλάσφημες εκφράσεις, γεμάτες χολή και ασέβεια...

Ο βλάσφημος, αγανακτεί και βρίζει τον Θεό τον Δημιουργό, που τον έφερε στη ζωή από το μηδέν...

Αγανακτεί και βρίζει Αυτόν, που τον φύλαξε κάτω από τη σκέπη της Χάριτός Του, γιά να μην χαθή η ύπαρξή του...

Βλασφημεί, τον Χορηγό όλων των αγαθών, Αυτόν που γεμίζει τους ανθρώπους από Αγάπη και Φιλανθρωπία...

Βρίζει τον Αγαθό και Φιλάνθρωπο Θεό, που προσφέρει πλούσιες τις δωρεές Του, ακόμη και στον βλάσφημο...

Βρίζει Αυτόν, που γεμίζει με καλωσύνη όλο τον κόσμο...

Βρίζει Αυτόν, που συγκρατεί όλο το Σύμπαν, πάνω στο μηδέν...

Βρίζει Αυτόν, που όλη η Δημιουργία, η ορατή και η Αόρατη, Τον σέβεται, Αυτόν που όλη η Κτίση δοξολογεί...»!!

 

 Άγιος Νεκτάριος ο Πενταπόλεως (1846-1920)