Τρίτη 6 Ιουνίου 2023

ΑΓΙΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ!!


 

«Τις κακές κουβέντες,

 είναι καλλίτερα,

 να τις αντικρούει και

 να τις αντιμετωπίζει κανείς,

 με καλές πράξεις!»!!

Άγιος Φιλάρετος Μόσχας