Κυριακή 2 Ιουλίου 2023

Η ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΣ ΤΟΥ ΑΟΙΔΙΜΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΕΡΒΙΑΣ ΚΥΡΟΥ ΠΑΥΛΟΥ!!

 

Ο Πατριάρχης Παύλος εφρόντιζε ο Ίδιος τον εαυτόν του εις όλας τας ανάγκας του! Μόνος του ετοίμαζε το φαγητό του, καθώς η διατροφή του, καθ' όλον το έτος, ήταν σχεδόν νηστίσιμη. Συνήθως έτρωγε βραστά λαχανικά, και λάδι πρόσθετε μόνον κατά τας εορτάς! Σπανιότατα έτρωγε λίγο ψάρι· κρέας δεν έτρωγε ποτέ! Το αγαπημένο του ρόφημα ήταν ο χυμός ντομάτας. Επίσης έτρωγε και βραστές τσουκνίδες. Όταν δεν ήταν περίοδος νηστείας, κατέλυε γαλακτοκομικά. Τα ενδύματά του τα έραπτε, τα επιδιώρθωνε και τα έπλενε ο Ίδιος! Επίσης, διώρθωνε και τα υποδήματά του!

Εις το Πατριαρχείο, επιθεωρούσε και εφρόντιζε, ώστε όλα να λειτουργούν όσο καλλίτερα γίνεται. Όταν ετελείωνε το ωράριο της εργασίας και όλοι αναχωρούσαν, τότε, ο Άγιος Πατριάρχης, επήγαινε και έσβηνε τα φώτα, που λησμονούσαν αναμμένα οι εργαζόμενοι! Συχνά, μόνος Του εδιώρθωνε και τα υδραυλικά, τις ζημιές στα παράθυρα και τις κλειδαριές! Εφρόντιζε παντού, όπου υπήρχε ανάγκη, γιά όλα τα καθημερινά πράγματα, αν και ετόνιζε ότι, η πραγματική Πατρίδα μας, είναι «η Άνω Ιερουσαλήμ»!!

 

Πηγή: Δημοσιεύματα εις το περιοδικό «ΝΙΝ» (μετάφρασις από σερβικά).