Σάββατο 15 Ιουλίου 2023

ΜΑΚΡΑΝ ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΑ ΒΛΑΣΦΗΜΑ, ΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΤΗΝ ΑΘΕΪΑΝ!!


 

«Πρόσεχε καλά, να μην διαβάζεις τα βιβλία των αιρετικών. Να απέχεις από τα βιβλία των αθέων, όπως απέχεις από την φωτιά. Και ούτε καν να καταδεχθής ποτέ να πιάσεις στα χέρια σου, τα βιβλία αυτά...»!!

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης