Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023

Η ΣΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΧΩΜΙΟΥ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΟΥΣ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗΣ!!

 

Ο Όσιος Παχώμιος, είχε συνήθεια μία ή και περισσότερες φορές την εβδομάδα, να συγκεντρώνει τους Μοναχούς του Κοινοβίου του και να τους διδάσκει τον Λόγο του Θεού. Κάποτε, αντί να διδάξει ο Ίδιος, πρόσταξε τον μοναχό Θεόδωρο, νέο ακόμη στην ηλικία και αρχάριο στη μοναχική ζωή, να μιλήσει στους αδελφούς.

Ήθελε, μ’ αυτό τον τρόπο, να δοκιμάσει την υπακοή του νέου.

Ο καλός υποτακτικός, χωρίς αντιρρήσεις και ταπεινολογίες, υπάκουσε ευθύς στην προσταγή του Ηγουμένου του. Σηκώθηκε, λοιπόν, και άρχισε να διδάσκει τον Θείο Λόγο. Αυτό όμως δεν καλοφάνηκε στους γεροντότερους... Θύμωσαν και μάλιστα, επιδεικτικά, άφησαν την συγκέντρωση και έφυγαν γιά τα κελλιά τους.

Όταν τέλειωσε η διδασκαλία, έστειλε ο Όσιος και τους κάλεσε να παρουσιασθούν μπροστά του.

«Γιατί φύγατε από την σύναξη;», τους ερώτησε αυστηρά.

«Τί ήθελες να κάνουμε, Αββά;», αποκρίθηκαν εκείνοι. «Αφού έβαλες ένα παιδί να διδάξει τους γεροντότερους…;;;».

Ο Όσιος Παχώμιος, αναστέναξε βαθειά και με δάκρυα στα μάτια, τούς είπε:

«Σωστά λένε, πως η υπερηφάνεια είναι η ρίζα όλων των κακών και γκρεμίζει όλα τα καλά, που κτίζει ο ταλαίπωρος άνθρωπος, με τόσους κόπους. Φεύγοντας από την σύναξη δεν καταφρονήσατε τον Θεόδωρο, αλλά το Πνεύμα το Άγιον, που ωμιλούσε δι’ αυτού! Δεν είδατε εμένα, τον πνευματικό σας Πατέρα και διδάσκαλο, με πόση προσοχή παρακολουθούσα; Και σας βεβαιώνω, πως πιό ωφέλιμη διδασκαλία δεν είχα ακούσει έως σήμερα!»!!