Τρίτη 18 Ιουλίου 2023

«Ο ΔΟΚΩΝ ΕΣΤΑΝΑΙ ΒΛΕΠΕΤΩ ΜΗ ΠΕΣΗ» (Α΄Κορινθ. Ι΄10΄)!!!

«Γιά να νικήσουμε τον εαυτό μας, δεν χρειάζεται να τον ρίξουμε κάτω. Χρειάζεται να τον φυλάμε, να μην πέσει!»!!΄

Άγιος Γρηγόριος ο Νύσσης