Τρίτη 1 Αυγούστου 2023

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ, ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ!!

 

-Από Αύγουστο χειμώνα κι από Μάρτη καλοκαίρι!

-Από Μαρτιού πουκάμισο κι απ' Αύγουστο σεντόνια!

-Αύγουστε καλέ μου μήνα, να 'σουν δυό φορές το χρόνο!

-Αύγουστε τραπεζοφόρε, να 'σουν τρεις βολές το χρόνο!

-Αύγουστος άβρεχτος, μούστος άμετρος!

-Επλάκωσεν ο Αύγουστος, η άκρια του χειμώνα!

-Ζήσε, Μάη μου, να φας τριφύλλι και τον Αύγουστο σταφύλι!

-Ήλθε ο Αύγουστος, πάρε την κάπα σου!

-Θεός να φυλάει τα λιόδεντρα απ' το νερό τ' Αυγούστου!

-Κάθε πράμα στον καιρό του κι ο κολιός τον Αύγουστο!

-Καλή λαβιά τον Αύγουστο και γέννα τον Γενάρη!

-Καλός ο ήλιος του Μαγιού, τ' Αυγούστου το φεγγάρι!

-Μακάρι σαν τον Αύγουστο να 'ταν οι μήνες όλοι!

-Να 'σαι καλά τον Αύγουστο που 'ναι παχιές οι μύγες!

-Να 'σαι καλά τον Αύγουστο με δεκαοχτώ βελέντζες!

-Ο Αύγουστος και ο τρύγος δεν είναι κάθε μέρα!

-Ο Αύγουστος πουλά κρασί κι ο Μάης πουλά σιτάρι!

-Όποιος φυλάει τον Αύγουστο, τον Μάη θερίζει μόνος!

-Ούτε ο Αύγουστος χειμώνας, ούτε ο Μάρτης καλοκαίρι!

-Τ' Αυγούστου και του Γεναριού τα δυο χρυσά φεγγάρια!

-Τ' Αυγούστου οι δρύμες στα πανιά και του Μαρτιού στα ξύλα!

-Τον Αύγουστο τον χαίρεται οπόχει να τρυγήσει!

Πηγή κειμένου: el.wikiquote.org