Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023

Η ΒΕΒΑΙΑ ΠΙΣΤΙΣ, ΤΟΥ ΑΚΡΙΒΕΣΤΑΤΟΥ ΤΗΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ!!!

«Εις την ζωήν μου δεν έχω να επιδείξω τίποτε καλόν... Πιστεύω, όμως, ότι, οι Ιεροί Κανόνες θα απολογηθούν υπέρ εμού εις τον Θεόν.»!!

π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος