Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑΝ, ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ!!

«Εάν δύο φίλοι σου, σού ζητήσουν να κρίνεις κάποια διαφωνία τους,

να μην δεχθής, διότι έτσι

θα χάσεις ένα φίλο...

Από την άλλη, εάν σου ζητήσουν το ίδιο, δύο ξένοι, να δεχθής, διότι έτσι

θα κερδίσεις ένα φίλο!»!!

Άγιος Αυγουστίνος Επίσκοπος Ιππώνος