Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024

Η ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΩΗΛ!!


 

Ηρωτήθη παρά τινος αφελούς Χριστιανού (ο πατήρ Ιωήλ ο Γιαννακόπουλος):

«Πάτερ Ιωήλ, γιατί δεν γίνεσαι Δεσπότης;».

 

(Και απήντησεν ο πατήρ Ιωήλ:)

«Την διεύθυνσίν μου την ξέρουν:

“Ιωήλ Γιαννακόπουλον, Αρχιμανδρίτην, Kαλάμας”».

 

(Και απορών είπεν ο αφελής:)

«Μα αν δεν πας να τους παρακαλέσης δεν θα σε κάμουν».

 

(Και συνέχισεν ο π. Ιωήλ:)

«Αν κάποιος παρακαλή να τον κάμουν Δεσπότη, είνε αξιοπρεπής;

Τί λες;»

 

(Και ο Χριστιανός απήντησεν:)

«Μμ... Βέβαια δεν είνε».

 

(Και ο πατήρ Ιωήλ προσθέτει:)

«Λοιπόν με συμβουλεύεις να παύσω να είμαι αξιοπρεπής;»!!

 

Πηγή:

Α’. Αξιοπρέπεια.

«Ανέκδοτα Ιωήλ Γιαννακόπουλου Αρχιμανδρίτου»

Δ’ Έκδοσις – 1973.  Επιφανίου Ι.Θεοδωροπούλου, Πρεσβυτέρου.