Σάββατο 30 Μαρτίου 2024

ΣΟΦΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ!!!


 

«Πόση δυστυχία προξενούν

 η ματαιοδοξία,

 η αλαζονεία και

 ο πόθος να φανούμε  

 καλλίτεροι από αυτό

 που είμασθε…»!!

Πατριάρχης Σερβίας Παύλος