Κυριακή 31 Μαρτίου 2024

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ, ΜΙΑΣ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΨΥΧΗΣ!!


«Ένας πόνος μπορεί να γιατρεύσει μεγάλες αμαρτίες!

Όπως τη σκουριά, την γεννά το σίδερο και μετά η σκουριά τρώει το σίδερο…

Όπως το σαράκι, το γεννά το ξύλο και ύστερα τρώει ο σκώληκας το ξύλο...

Έτσι και οι οδύνες… έρχονται από ηδονές και μετά οι οδύνες σβήνουν τις ηδονές!

Αρκεί να υπάρχει πίστη, μετάνοια και υπομονή!»!!

Γερόντισσα  Γαλακτία  Πόμπια