Δευτέρα 13 Μαΐου 2024

ΑΔΗΛΟΣ Η ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΥ ΚΡΙΣΕΩΣ ΜΑΣ!!!


 

Σε όσους ερωτούσαν επίμονα τον π. Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο, γιά τον χρόνο της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου, απαντούσε εμπνευσμένα:

«Μην πολυασχολήσθε μ’ αυτά τα πράγματα.

Σε τί θα σας ωφελήση η γνώσις του χρόνου της Δευτέρας Παρουσίας;

Μήπως… διά να προλάβετε να μετανοήσετε;;

Να γνωρίζετε πως, η ημέρα του θανάτου μας, είναι στην ουσία και η Ημέρα της Κρίσεως διά τον καθένα μας! Από εκείνη την ημέρα και μετά, δεν μπορούμε να προσθέσωμε τίποτε στα πεπραγμένα μας, αλλά ούτε και να αφαιρέσωμε κάτι από αυτά! Και επειδή η ημέρα του θανάτου μας μπορεί να είναι και η σημερινή, ας είμασθε έτοιμοι!»!!!