Παρασκευή 31 Μαΐου 2024

Η ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΤΟ ΚΑΛΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ!!!

«Οι μαθητές,

τότε παρακινούνται στην

εφαρμογή των καλών,

όταν έχουν τα παραδείγματα

από τους δασκάλους τους»!!!

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος