Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ; Γέρων Πολύκαρπος
  "ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ    
  γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς  
  τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. "
  Ματθ. 18,3 

      Πηγή YouTube ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ : https://www.youtube.com/watch?v=unulk1G_-zc