Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019

«Η ΓΛΩΣΣΑ ΚΟΚΚΑΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΚΟΚΚΑΛΑ ΤΣΑΚΙΖΕΙ»…!


«Εἶπεν ὁ ἀββᾶς Ὑπερέχιος: 
«Ὁ μή κρατῶν γλώσσης αὐτοῦ ἐν καιρῷ ὀργῆς, 
οὐδέ παθῶν ὁ τοιοῦτος κρατήσει ποτέ »».


   Ποιος αμφιβάλλει, ότι η γλώσσα είναι το τιμόνι του ανθρώπου;;; Αλλοίμονο, όμως, αν την αφήσουμε να λοξοδρομήσει… Τότε, σίγουρα, θα γκρεμοτσακιστούμε…

  Και δεν είναι μόνο αυτό. Όπως, παραπάνω, μας διαβεβαιώνει ο Αββάς Υπερέχιος μέσα από την προσωπική μαρτυρική εμπειρία του, εάν δεν καταφέρνουμε να ελέγχουμε την γλώσσα μας, τότε είναι βέβαιο ότι κανένα πάθος δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ελέγξουμε και θα είμαστε πάντοτε δούλοι του χειρότερου εαυτού μας …!


   Ο Αββάς Υπερέχιος εορτάζεται στις 7 Αυγούστου.

Πηγή: ΜΕΓΑ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ, τόμ. 2ος