Πέμπτη 9 Μαΐου 2019

ΟΙ ΥΠΕΡΤΑΤΕΣ ΑΡΕΤΕΣ!!!


(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΣΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΝ ΚΟΛΟΒΟ)

«Εἶπεν ὁ ἀββᾶς Ἰωάννης ὁ Κολοβός: Ἡ ταπεινοφροσύνη καί ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ ὑπεράνω εἰσί πασῶν τῶν ἀρετῶν»!!!

     Αποκεκαλυμμένες αλήθειες, από το Άγιο Πνεύμα, στους πραγματικά ολοκάθαρους και ταπεινούς Νηπτικούς Πατέρες της Ερήμου!!!
     Ως προς την ταπεινοφροσύνη: Είναι ή δεν είναι η μεγαλύτερη αρετή (ενν., με αποκορύφωμα την κατά Θεό Αγάπη)  και η βάση όλων των αρετών, από την στιγμή που αποτελεί μίμηση του Χριστού;;;
«Ταπείνωσις Χριστοῦ μίμησις», όπως μας αποκαλύπτει ο άλλος μεγάλος Καθηγητής της Ερήμου, ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναΐτης, ο συγγραφεύς του περιφήμου βιβλίου «Της Κλίμακος»!
     Ως προς τον φόβο (τώρα) του Θεού: Αυτός αποτελεί πρώτιστα μεν εντολή της Αγίας Γραφής (: «Τὸν Θεὸν φοβοῦ καὶ τὰς ἐντολὰς Αὐτοῦ φύλασσε…» -  Εκκλ. 12,13-)! Κατά δεύτερον δε λόγον, μόνο (!!) ο πραγματικός φόβος του Θεού, που δεν σημαίνει τρομοκρατία, αλλά δέος συνδυασμένο με απόλυτη υπακοή στα Θεία Θελήματά Του, οδηγεί στην γνήσια αγάπη προς τον Θεόν («φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ᾿ ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον, ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει, ὁ δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπῃ» - Α Ιω. 4,18 -)!
 
     Ο Μέγας Όσιος Ιωάννης ο Κολοβός για την εποχή του εθεωρείτο από τις πιο φωτεινές μορφές του Ασκητικού Μοναχισμού. Έζησε από τα μέσα του 4ου αιώνα μέχρι τις αρχές του 5ου αιώνα. Την προσωνυμία «Κολοβός» την έλαβε, επειδή ήταν πολύ κοντός. Η μνήμη του εορτάζεται στις 9 Νοεμβρίου.
     Αδελφοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί : ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!

Πηγή: ΜΕΓΑ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ, τόμ. 4ος