Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019

Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.


Ο Μέγας Ασκητής  Όσιος Παμβώ, δεν γνώριζε γράμματα και κάποτε θέλησε να μάθη. Κάλεσε, λοιπόν, ένα δάσκαλο και συμφώνησαν να τον διδάξει.Τα γράμματα τότε ήταν από τα Ιερά Γράμματα της Αγίας Γραφής, της Σοφίας δηλαδή του Θεού. Το πρώτο μάθημα ήταν από τον Ψαλμό λη’ 1, που λέει: «Είπα φυλάξω τας οδούς μου, του μη αμαρτάνειν με εν yλώσση μου».
      Την άλλη ημέρα ο Όσιος Παμβώ δεν πήγε στον δάσκαλο, ούτε την επομένη, ούτε την μεθεπομένη... Πέρασε μία εβδομάδα και ο δάσκαλος πήγε να βρεί τον Άγιο και του είπε:
- Μήπως μετάνοιωσες και δεν θέλεις να μάθης γράμματα;
- Όχι, απάντησε εκείνος, δεν μετάνοιωσα, αλλά περίμενα να μάθω το μάθημα που μου έδωσες και στην πράξη, και μετά να προχωρήσουμε.
- Σε περιμένω, είπε ο δάσκαλος και έφυγε.
Ο Όσιος Παμβώ έβαλε σκοπό να μην αμαρτάνει η γλώσσα του, και έτσι πέρασε και η άλλη εβδομάδα, και η άλλη, πέρασε ένας μήνας κι άλλος ένας και βγήκε ο χρόνος. Ο δάσκαλος πήγε πάλι να τον ξαναβρεί και του λέει:
- Τι θα γίνει. Ακόμα δεν το έμαθες αυτό το μάθημα; Πέντε λέξεις είναι όλο κι όλο.
- Όχι δάσκαλε, δεν το έμαθα, απάντησε ο Άγιος. Από τότε αγωνίζομαι πολύ, με προσευχές και νηστείες, να δαμάσω την γλώσσα μου και χαλινό δεν της έβαλα ακόμη.
Πέρασαν πολλά χρόνια, χωρίς να ξαναπάει στον δάσκαλο ο Όσιος Παμβώ. Και, γέρων πλέον, έλεγε στους μαθητές του:
- Τέκνα μου, εν Κυρίω αγαπητά, τώρα μόλις και μετά βίας κατώρθωσα, με την βοήθεια του Θεού, να μάθω το μάθημα αυτό, το «είπα φυλάξω τας οδούς μου, του μη αμαρτάνειν με εν yλώσση μου» και εις την πράξιν, διο:  «Oσάκις ελάλησα, ουδέποτε μετενόησα»!!!

Πηγή: Αθωνική Πολιτεία, Αρ Φύλλου:232 – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 σελ.3