Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ «ΕΥΓΕΝΙΚΕΣ»… ΚΑΤΑΡΕΣ..!


«Όταν αδικήσαι να μη λες: “Να το βρει από τον Θεό”, γιατί τότε καταριέσαι με ευγένεια».
 Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης.

Πόσο σοφά, ο μεγάλος αυτός και σύγχρονος Αθωνίτης Άγιος, ο γνωστός σε όλους μας όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, διετύπωσε την συγκλονιστική αυτή αλήθεια: Ότι, δηλαδή, όταν, με βαρειά καρδιά, εναντίον ενός ανθρώπου που μας αδίκησε, εκφραζόμασθε με τέτοιο τρόπο, ουσιαστικά τον καταρώμεθα….
     Και, πράγματι, όσο και εάν ισχυριζόμεθα ότι, τον αφήσαμε στα χέρια του Θεού, η εσωτερική μας διάθεση είναι, να τον τιμωρήσει ο Θεός, για το κακό ή την αδικία που διέπραξε εις βάρος μας…

Η σωστή, επομένως, αντιμετώπιση είναι να τον συγχωρήσουμε μέσα από την καρδιά μας, για να μπορούμε με καθαρή συνείδηση να απαγγέλουμε ευπαρησίαστα την Κυριακή Προσευχή και μάλιστα τις λέξεις: «…καί φες μν τ φειλήματα μν, ς κα μες φίεμεν τος φειλέταις μν·…» (Ματθ.6,9-13)!!!