Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019

ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΡΟΘΥΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΑΝΑΒΛΗΤΙΚΟΙ!!!«Οφείλουμε πάντοτε να επαγρυπνούμε και να προθυμοποιούμεθα να εφαρμόζουμε τις Εντολές του Θεού!! 
Είναι γνωστό σε όλους ότι, η αναβολή είναι πολύ επικίνδυνη…»!!!


Μέγας Βασίλειος, Ηθικά, όρος ΙΓ’.


Πράγματι, δεν υπάρχει τίποτε χειρότερο από την αναβλητικότητα, για να πράξουμε ο,τιδήποτε καλό.
Πολύ σοφά, κάποιος δυτικός φιλόσοφος είπε ότι: «Ο δρόμος για την κόλαση είναι στρωμένος με ωραίες, αλλά απραγματοποίητες αποφάσεις».
Επομένως, πάντοτε να είμεθα έτοιμοι και πρόθυμοι, για να εφαρμόζουμε έμπρακτα τις εντολές του Θεού!! 
Αναβλητικότητα ή καλλίτερα ματαίωση για την διάπραξη της αμαρτίας!!!