Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2020

ΠΟΤΕ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΟΡΚΟ.


Κάποια φορά, ο Αββάς Ζωσιμάς, ευρισκόταν στην Ιερουσαλήμ. Εκεί τον πλησίασε κάποιος και του είπε:
- Επειδή εγώ κι ο μικρός αδελφός μου είχαμε μιά διαφωνία, που προξένησε αποστροφή του ενός προς τον άλλον και δεν θέλει να συμφιλιωθούμε, σε παρακαλώ, Αββά, κάνε τον κόπο να του μιλήσεις.
         Ο Αββάς Ζωσιμάς δέχθηκε μετά χαράς, και αφού κάλεσε τον μικρό αδελφό, του είπε όσα μπορούσαν ν' αποκαταστήσουν την αγάπη και την ειρήνη ανάμεσα στα δύο αδέλφια. Ο άλλος φάνηκε στην αρχή να πείθεται, ύστερα όμως είπε:
- Δεν μπορώ να συμφιλιωθώ μαζί του, γιατί ωρκίσθηκα στον Σταυρό.
Ο Αββάς χαμογέλασε και είπε:
- Ο όρκος σου έχει περίπου το εξής νόημα:
«Μα τον Σταυρό Σου, Χριστέ, δεν πρόκειται να φυλάξω τις εντολές Σου, αλλά θα κάνω το θέλημα του εχθρού Σου»...! Όχι μόνο δεν οφείλουμε να τηρήσουμε αυτό που κακώς αποφασίσαμε, αλλά μάλλον να μετανοούμε και να λυπούμασθε γι' αυτό, καθώς λέει ο Θεοφόρος Μέγας Βασίλειος.
Και ανέφερε στον μικρό αδελφό τα λόγια του Μεγάλου Βασιλείου:
«Αν κάποιος αποφασίσει να κάνει κάτι που δεν αρέσει στον Θεό, τι είναι προτιμότερο; Να ματαιώσει την κακή του απόφαση ή από τον φόβο του ψεύδους, να πραγματοποιήσει την αμαρτία; Ο άνθρωπος αυτός οφείλει να μετανοήσει. Πρώτα, γιατί τολμά ν' αποφασίζει μόνος του, ο,τιδήποτε και κατόπιν, πράγμα που είναι χειρότερο, γιατί δεν φοβήθηκε ν' αποφασίσει κάτι, που δεν αρέσει στον Θεό».

Πηγή: Αθωνική Πολιτεία, Αρ Φύλλου:247 – ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 σελ.3