Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020

ΔΙΠΛΗ ΕΝΤΟΛΗ, ΔΙΠΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ!!!


«Τ τέκνα πακούετε τος γονεσιν μν ν Κυρί· τοτο
γάρ στι δίκαιον. Τίμα τν πατέρα σου κα τν μητέρα,
τις στν ντολ πρώτη ν παγγελί, να ε σοι γένηται
κα σ μακροχρόνιος π τς γς. Κα ο πατέρες μ
παροργίζετε τ τέκνα μν, λλ᾿ κτρέφετε ατ ν
παιδεί κα νουθεσί Κυρίου»

Εφ. 6,1-5


Απατώνται οι γονείς, που συμπεριφέρονται με αναλγησία και σκληρότητα στα παιδιά τους, όπως και τα παιδιά όταν ασεβούν και επιτίθενται στους γονείς τους..
Ο Θεόπνευστος Απόστολος Παύλος, ξεκαθαρίζει άπαξ διά παντός τα πράγματα, μέσα από τα αθάνατα λόγια Του όπως τα διαβάζουμε στο έκτο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής Του.
          Ασφαλώς, οφείλουν τα παιδιά να υπακούουν στους γονείς τους, όταν αυτά που τα συμβουλεύουν είναι σύμφωνα με το Θέλημα του Θεού, αλλά και οι γονείς πρέπει να σέβονται τα παιδιά τους, να μην τα προκαλούν, να μην τα εκνευρίζουν, να μην τα εκβιάζουν, να μην τα βασανίζουν και να μην τα ταλαιπωρούν, αλλά αντίθετα, με την υπομονή και την έμπρακτη αγάπη τους να τα διδάσκουν και να τα κατευθύνουν!!!