Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020

Ο ΓΝΗΣΙΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΗΣ ΜΑΣ, Η ΚΑΘΑΡΗ ΜΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ!!!


«Ό,τι και αν πράττωμε, με έργα ή με λόγια, να έχωμε μάρτυρα γνήσιο την συνείδησή μας ότι αυτό, είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού»!!

Οσίου Εφραίμ του Σύρου (305-373 μ.Χ.).
«Έργα», Γ’,σ.272.


          Εάν συνειδητοποιήσουμε την πραγματική αξία της συνειδήσεώς μας, τότε συστηματικά και με πολλή προσοχή θα προσπαθούμε να την διατηρούμε ολοζώντανη διότι, η ζωντανή και καθαρή συνείδηση αποτελεί την φωνή του Θεού μέσα μας!!
          Ό Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είχε φθάσει στο πνευματικό ύψος, καθαρίζοντας και προσέχοντας διαρκώς την προσωπική Του συνείδηση, να την θεωρεί ως τον ζωντανό νομοθέτη και δικαστή, που θρόνο είχε την καρδιά Του, και επορεύετο πάντοτε σύμφωνα με τα εντάλματά της!!
          Έλεγε χαρακτηριστικά: «Έχω ένδον καθήμενον τον αόρατον δικαστήν»!!!
          Οφείλουμε, όμως, να προσέχουμε με ακρίβεια την φωνή της συνειδήσεώς μας διότι, είναι πολύ εύκολο να παρασυρθούμε από τις κακές ροπές και επιθυμίες μας και να την νεκρώσουμε…
          Μόνο η συστηματική προσπάθεια να διατηρούμε τον εαυτό μας μακριά από τις ορέξεις, τα ένστικτα και τις επιθυμίες μας, διαφυλάσσει αυτό το υπερπολύτιμο αγαθό  της συνειδήσεώς μας υγιές και επομένως, μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο, έχουμε την εσωτερική πληροφορία περί του ότι, η φωνή της συνειδήσεώς μας συμπίπτει με το θέλημα του Θεού!!