Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020

ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ, ΟΙ ΗΔΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΝΗΡΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ

 

«Μητέρα όλων των κακών, είναι η ηδονή συνδυασμένη με την πονηρία. Όποιος τις διατηρεί και συντηρεί μέσα του, και δεν αγωνίζεται να τις αποβάλλει, δεν πρόκειται να ατενίσει τον Κύριον»!!

 

Όσιος Ιωάννης ο Σιναΐτης (523-606),

«Κλίμαξ», ΚΣΤ’30.

                Η περίφημη Ακαδημία της Ερήμου, ανέδειξε πράγματι τους μεγαλυτέρους Οικουμενικούς Καθηγητάς και Διδασκάλους!!

                Μία εξέχουσα Προσωπικότητα ανάμεσα σ’ αυτούς, είναι και ο Όσιος Ιωάννης ο συγγραφεύς της «Κλίμακος»!!

                Κάθε λέξη και κάθε πρόταση τού ιερού και συγκλονιστικού αυτού βιβλίου, αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη, αποκαλυπτική Θεία Διδασκαλία και φωτεινό οδοδείκτη στον δρόμο προς την επίτευξη των αρετών!!

                Όταν, λοιπόν, ο Μέγας αυτός Πατήρ και Θεόσοφος Διδάσκαλος, μας αποκαλύπτει ότι, η γεννήτρια όλων των κακών είναι οι απρεπείς ηδονές και η καλλιέργεια των πονηρών σκέψεων και διαθέσεων, που εδράζονται στην ολέθρια βάση του εγωϊσμού και της υπερηφανείας,  τότε είμεθα απολύτως βέβαιοι περί του ότι, τα αποτελέσματα γιά την συγκεκριμένη και ταλαίπωρη ανθρώπινη ύπαρξη θα είναι καταστροφικά, διότι με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσουν στον πνευματικό θάνατο…

                Πνευματικός θάνατος σημαίνει, τον ολοκληρωτικό και τελικό αποχωρισμό του ανθρώπου από τον Θεόν, που είναι η όντως Ζωή.