Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΑΠΕΙΝΩΘΗΤΕ ΟYΝ YΠO ΤHΝ ΚΡΑΤΑΙAΝ ΧΕIΡΑ ΤΟY ΘΕΟY____ (Α’ ΠΕΤΡ.Ε’6’)!!!

 

        Κάποτε ωμιλούσε ένας ιεροκήρυκας και όταν τελείωσε την ομιλία του, πήγε κάποιος, γιά να τον συγχαρεί, ενώ από πίσω του ακολούθησαν και άλλοι πολλοί για να κάνουν το ίδιο.

        Και λέει, ο πρώτος, στον ευλαβή ιεροκήρυκα:

        «Θεωρώ τον εαυτόν μου απόψε ευτυχή. Χαίρομαι γιά δύο  πράγματα: Πρώτον διότι σας συγχαίρω από κοντά και δεύτερον, που έρχομαι πρώτος στην σειρά γιά να σας συγχαρώ!»

        «Δυστυχώς είστε ο δεύτερος», τον διώρθωσε ο ιεροκήρυκας.

        «Πώς δεύτερος, εγώ ήλθα πρώτος», είπε με απορία εκείνος.

        «Εξάλλου όλοι οι άλλοι περιμένουν πίσω από εμένα!».

        Και του απαντά τότε ο ιεροκήρυκας:

        «Ήλθε πρώτα ο διάβολος και μου είπε, ότι τα είπα πάρα-πάρα πολύ καλά…!».

        Ο παμπόνηρος εχθρός μας, χρησιμοποιεί και το καλό ακόμη γιά να μας ρίξει στον εγωισμό και την υπερηφάνεια.

 Ἰδού ο παις μου…   οὐκ ἐρίσει οὐδὲ κραυγάσει, οὐδὲ ἀκούσει τις ἐν ταῖς πλατείαις τὴν φωνήν αὐτοῦ. (Ματθ. ΙΒ’ 18-19’)