Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020

«ΙΔΟΥ ΝΥΝ ΗΜΕΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ» (Β’ Κορινθ. ΣΤ’,2’)!!!

 


 

«Δεν πρέπει να αναβάλουμε γιά το μέλλον, έστω και εάν αυτό είναι αύριο, την έναρξη κάθε καλού έργου»!!!

 

Μέγας Βασίλειος (330-379 μ.Χ.),

Ε.Π.Ε. 8,166.

 


Ένα από τα χειρότερα ελαττώματα είναι η αναβλητικότητα, που συνήθως εκδηλώνεται, όταν πρόκειται, να πράξωμε κάτι καλό και ωφέλιμο.

Σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες μας, η αναβλητικότητα αποτελεί μία από της χειρότερες παγίδες του διαβόλου και ως εκ τούτου, ο συνειδητοποιημένος Χριστιανός οφείλει να επαγρυπνεί και να προσέχει πολύ, γιά να μην μπλέξει στα δίχτυα της.

Κάθε στιγμή, είναι και μιά ευκαιρία, γιά  να πράξωμε το σωστό και να εργασθούμε γιά την σωτηρία μας!

Μη λησμονούμε ότι, το μέλλον δεν μας ανήκει  και οποιαδήποτε ώρα ο Καλός Θεός, μπορεί να μας καλέσει κοντά Του! Αυτή η στιγμή, είναι η πιό σημαντική γιά τον καθένα μας!!!