Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2020

«ΓΝΩΘΙ ΣΟΥ, ΤΑΛΑΙΠΩΡΕ ΨΥΧΗ, ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΕΥΓΕΝΕΙΑΝ» (Ύμνος εκ του ιερού βιβλίου, της “Παρακλητικής”)!!!