Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021

ΑΠΛΑΙ ΚΑΙ ΣΟΦΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ!!


        «Όταν πρόκειται να πας κάπου, κόρη μου, να προσεύχεσαι πολύ, πριν. Πριν το φαγητό επίσης, πρέπει να προσευχόμασθε. Να ευχαριστούμε αδιάκοπα τον Θεόν που έχουμε την υγεία μας. Δώρο δικό Του είναι.          
        Πρέπει να είμασθε ταπεινόφρονες. Να ξερριζώνουμε την υπερηφάνεια από την καρδιά μας. Πολλές φορές έρχεται μία αρρώστεια και μας ταπεινώνει. Γι’ αυτό την επιτρέπει ο Θεός. Πρώτα ο Θεός, μετά ο συνάνθρωπος και μετά ο εαυτός μας.
        Ποτέ μην υπόσχεσαι ασυλλόγιστα. Ο υπερήφανος υπόσχεται αβασάνιστα, από εγωισμό. Ο ταπεινός λέει: “Θα προσπαθήσω…”»!!

 

Στάρετς Σαμψὼν Σίβερς (1900-1979)