Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021

Η ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΟΡΓΗ.

  

«Η οργή είναι πάθος του νου φυσιολογικό! Χωρίς την οργή δεν εξαγνίζεται ο άνθρωπος, αν δεν οργισθή με όλες τις αμαρτίες  τις οποίες του υποβάλλει, με όλους τους τρόπους, ο πονηρός.

Εκείνος που θέλει να κατορθώσει την κατά φύσιν οργή, ξεριζώνει όλα τα δικά του θελήματα, μέχρι να υψωθή στη φυσική κατάσταση του νου»!!