Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021

ΝΟΥΝΕΧΕΙΣ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑΙ ΚΑΙ ΣΟΦΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ!!

<<Δεν είναι κακές οι τροφές, αλλά η γαστριμαργία!

Ούτε τα χρήματα, αλλά η φιλαργυρία!

Ούτε η ομιλία, αλλά η φλυαρία!

Ούτε τα ευχάριστα του κόσμου, αλλά η υπερβολή!

Ούτε η αγάπη γιά τους δικούς μας, παρά μόνο όταν γίνεται αφορμή να μην ευγνωμονούμε τον Θεόν!

Ούτε  τα ρούχα, όταν τα έχουμε γιά να σκεπαζόμασθε και να φυλαγόμασθε από το κρύο και τον καύσωνα, αλλά τα περιττά και τα πολυτελή!

Ούτε  τα σπίτια, όταν τα έχουμε γιά να φυλαγόμασθε απ’ αυτά που μόλις είπα και ακόμη από τους εχθρούς (θηρία και ανθρώπους), αλλά τα πολυτελή, τα μεγάλα και πολυδάπανα!

Ούτε  η ιδιοκτησία, αλλά ό,τι δεν ανήκει στα απολύτως απαραίτητα!

Ούτε  το να έχουν βιβλία βλάπτει όσους επιθυμούν πολύ την ακτημοσύνη, αλλά το να μην τα χρησιμοποιούν γιά Θεοπρεπή ανάγνωση!

Ούτε  οι φίλοι, αλλά οι φίλοι που δεν κάνουν καλό στην ψυχή μας!

Ούτε η γυναίκα είναι κάτι κακό (και αντίστοιχα ο άνδρας γιά την γυναίκα), αλλά η πορνεία!

Ούτε  το κρασί, αλλά η μέθη!

Ούτε η φυσιολογική οργή, εκείνη που νοιώθουμε εναντίον των αμαρτιών μας, αλλά εκείνη που νοιώθουμε γιά τους συνανθρώπους μας!

Ούτε η εξουσία, αλλά η αρχομανία!

Ούτε η δόξα, αλλά η φιλοδοξία και αυτό που είναι ακόμα χειρότερο, η κενοδοξία!

Ούτε η αρετή, αλλά το να νομίζουμε ότι είναι δική μας!

Ούτε η γνώση, αλλά το να νομίζουμε πως είμασθε γνωστικοί και αυτό που είναι ακόμα χειρότερο, ν᾽ αγνοούμε την άγνοιά μας!

Ούτε  ἡ αληθινή γνώση, αλλά η απατηλή!

Ούτε ο κόσμος είναι κάτι κακό, αλλά τα πάθη!

Ούτε η φύση, αλλά οι διαστροφές!

Ούτε η ομόνοια, αλλά η ομόνοια των κακοποιών και εκείνη που δεν βοηθάει στη σωτηρία της ψυχής!

Ούτε  τα μέλη του σώματος, αλλά η κακή χρήση τους γιατί:

- Η όραση δεν μας δόθηκε γιά να βλέπουμε όσα δεν πρέπει, αλλά γιά να δοξάζουμε τον Δημιουργό βλέποντας τα κτίσματά του και να προοδεύουμε σύμφωνα με τα αληθινά συμφέροντα της ψυχής και του σώματός μας!

- Ούτε η ακοή, γιά ν᾽ ασχολούμασθε με συκοφαντίες και ανοησίες, αλλά γιά ν᾽ ακούμε τον λόγο του Θεού και κάθε φωνή ανθρώπων, πτηνών και όλων των άλλων, και να δοξάζουμε τον Ποιητή Τους!

- Ούτε η όσφρηση, γιά να γίνει μαλθακή η ψυχή και να χάνει το φρόνημά της μέσα στ’ αρώματα, όπως λέει ο Θεολόγος, αλλά γιά ν᾽ αναπνέουμε και να δεχόμασθε τον αέρα που μας χάρισε ο Θεός και να Τον δοξάζουμε γι’ αυτό, γιατί χωρίς τον αέρα κανένα σώμα δεν μπορεί να ζήσει, ούτε  ανθρώπου ούτε  ζώου!

- Ούτε τα χέρια ούτε τα πόδια μας δόθηκαν, γιά να κλέβουμε και ν’ αρπάζουμε και να κτυπούμε τους άλλους, αλλά γιά να τα χρησιμοποιούμε στις Θεάρεστες εργασίες. Οι πιο αδύναμοι στην ψυχή γιά να δίνουν ελεημοσύνη στους πτωχούς και να βοηθούν όσους έχουν ανάγκη και έτσι να τελειοποιούνται, και οι ισχυρότεροι στην ψυχή και το σώμα, γιά ν’ ασκούν ακτημοσύνη και να μιμούνται τον Χριστό και τους Αγίους μαθητές Του και γιά να δοξάζουν τον Θεόν και να θαυμάζουν πως υπάρχει και στα μέλη μας η Σοφία Του. Και πως τα χέρια αυτά και τ’ αδύναμα δάκτυλά μας, με την πρόνοια του Θεού, είναι ικανά γιά κάθε επιστήμη και εργασία, γραφή και δεξιότητα, έτσι ώστε να επιβιώνουμε σωματικά και να σωθούμε ψυχικά, αν όλα αυτά τα χρησιμοποιούμε σύμφωνα με τους σκοπούς του Θεού και αν μέσα απ᾽ αυτά Τον δοξάζουμε με απέραντη ευγνωμοσύνη.

Διαφορετικά, ξεπέφτουμε και καταστρεφόμασθε, και όλα στη ζωή αυτή μας οδηγούν στη θλίψη, αλλά και σε αιώνια κόλαση στη μέλλουσα ζωή, όπως έχει ήδη ειπωθή!>>!!

 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός