Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021

«ΠΛΗΡΩΜΑ ΟΥΝ ΝΟΜΟΥ Η ΑΓΑΠΗ» (Ρωμ. ΙΓ’10’)!!!

  

«Όποιος δεν έχει μέσα του την Αγάπη, από όλα έχει ξεκόψει…

Και έχει αποξενωθή από ότι είναι ανώτερο και πνευματικό…»!