Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021

Η ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΓΑΛΗΝΗ ΚΑΙ ΗΡΕΜΙΑ ΤΟΥ ΝΟΟΣ!!


 

«Ο σοφός επιδιώκει την ηρεμία,

την απραγμοσύνη και τη σχόλη,

γιά να βυθισθή με ησυχία

στη σκέψη του Θεού»!!