Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021

ΣΟΦΗ ΔΙΔΑΧΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ!!


 

«Η δόξα και τα πλούτη χωρίς τη φρόνηση

δεν είναι αποκτήματα ασφαλή»!!

 Δημόκριτος (περ.460 - περ.360 π.Χ.)