Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021

Η ΘΕΑΡΕΣΤΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΝ ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΙ!!


 

«Είναι συμφέρον μας, σε κάθε περίπτωση, να ικανοποιούμε ελάχιστα από τις ανάγκες μας και όχι να αναπαυόμασθε με πληρότητα σε όλα»!!

Αββάς Δωρόθεος