Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022

Ο ΣΩΣΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ, ΤΟΥ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΑΙ!!

  

 

Η προσευχή είναι γέννημα της πραότητας και της αοργησίας!

Η προσευχή είναι προβολή χαράς και ευχαριστίας!

Η προσευχή είναι αποτρεπτικό της λύπης και της μικροψυχίας!

Αν επιθυμήσεις να προσευχηθής όπως πρέπει, μη λυπήσεις κανέναν άνθρωπο. Διαφορετικά προσεύχεσαι μάταια!

Είτε μόνος, είτε μαζί με αδελφούς προσεύχεσαι, αγωνίσου να προσεύχεσαι όχι από συνήθεια, αλλά με αίσθηση!

Μην προσεύχεσαι μόνο εξωτερικά - τυπικά, αλλά, να προτρέπεις τον νου σου, να συναισθάνεται την πνευματική προσευχή, με μεγάλο δέος!

Αν θέλεις να προσεύχεσαι με τρόπο αξιέπαινο, να αρνείσαι τον εαυτό σου κάθε στιγμή και να υποφέρεις πάρα πολλά δεινά και επί πλέον να φιλοσοφήσεις την ωφέλεια της προσευχής!

Στην προσευχή σου, να ζητείς μόνο την Δικαιοσύνη και την Βασιλεία [:«Ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν Δικαιοσύνην Αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν» (Ματθ. ΣΤ΄33΄)!!!], δηλαδή, την αρετή και την πνευματική γνώση! Και όλα τα υπόλοιπα θα σου προστεθούν!

 Άγιος Νείλος ο ασκητής