Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022

ΜΙΑ ΛΙΑΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΟΡΦΗ, ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΣ...

 

«Είναι αδύνατον σ’ αυτόν που έχει πίστη στη δική του σύνεση και στο δικό του λογισμό,

να υποταχθή ή να μιμηθή κάποιο καλό που βλέπει στον πλησίον»!!

Αββάς Δωρόθεος