Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022

ΕΝΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ, ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΩΣ!!

 

 

«Την ημέρα που η δύναμη της αγάπης θα υπερνικήσει την αγάπη της δύναμης, ο κόσμος θα γνωρίσει την ειρήνη»!!

Mahatma Gandhi