Πέμπτη 6 Ιανουαρίου 2022

ΤΑ ΚΑΘΑΡΤΙΚΑ ΔΑΚΡΥΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ!!

 

 Ο αββάς Λογγίνος, είχε μεγάλη κατάνυξη την ώρα της προσευχής και της ψαλμωδίας του!

Κάποτε τον ερωτά ένας μαθητής του:

«Αββά, αυτὸς είναι ο πνευματικός κανόνας, δηλαδή, να κλαίει ο μοναχός, όταν κάνει την Ακολουθία του;»

Και ο φωτισμένος Γέροντας του απαντά:

«Ναι, παιδί μου, αυτός είναι ο κανόνας, που επιζητεί ο Θεός! Βέβαια, ο Θεός, δεν έπλασε τον άνθρωπο να κλαίει, αλλά να χαίρεται και να ευφραίνεται και να Τον δοξάζει, όπως οι Άγγελοι, με την καθαρή και αναμάρτητη ζωή του. Όμως, ο άνθρωπος έπεσε στην αμαρτία και γι’ αυτό είναι ανάγκη να κλαίει, ενώ όπου δεν υπάρχει αμαρτία, εκεί δεν έχει θέση το κλάμα»!

Μέγα Γεροντικό.