Πέμπτη 6 Ιανουαρίου 2022

ΑΙ ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΕΙΣ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΨΕΥΤΟΔΙΛΗΜΜΑΤΑ!

 

  

Κάποιος ερώτησε τον Άγιο Ιάκωβο:

«Εφόσον, πάτερ Ιάκωβε, αγαπάτε Τον Θεόν, γιατί ο Θεός επέτρεψε και πήγατε στο Νοσοκομείο και σας έκαναν σοβαρές εγχειρήσεις;».

 Και ο Άγιος γέροντας απάντησε:

«Το επέτρεψε ο Θεός, γιά να ταπεινωθώ»!

Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης