Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022

ΑΙ ΒΑΣΙΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΟΡΑΣΕΩΣ!!

 

«Η ησυχία και η προσευχή είναι πολύ μεγάλα όπλα γιά την απόκτηση της αρετής,

διότι καθαρίζοντας τον νου, τον κάνουν διορατικό»!!

Όσιος Θαλάσσιος ο Λίβυος