Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022

ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΩΜΕΘΑ «ΜΕΤΑ ΠΑΡΡΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΚΡΙΤΩΣ»!!

 

«Η παρρησία προς τον Θεόν, αποκτάται από την καθαρή συνείδηση και τα έργα της αρετής»!!

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος