Δευτέρα 2 Μαΐου 2022

Η ΠΙΣΤΙΣ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ!!


 

«Πίστη είναι, να πιστεύεις αυτό που δεν βλέπεις!

Η ανταμοιβή είναι, να δεις αυτό που πιστεύεις!»!!

Άγιος Αυγουστίνος Επίσκοπος Ιππώνος