Δευτέρα 2 Μαΐου 2022

«ΑΡΚΕΤΟΝ ΤΗ ΗΜΕΡΑ Η ΚΑΚΙΑ ΑΥΤΗΣ» (Ματθ. ΣΤ’34’)!!!

 


        <<Γιατί να κοιτάζουμε το μέλλον;
        «Μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον· ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει τὰ ἑαυτῆς· ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς» (Ματθ. ΣΤ'34’)!!! 
        Ας παραδοθούμε, σαν παιδιά, στον Ουράνιο Πατέρα μας!
        «Πειρασμὸς ὑμᾶς οὐκ εἴληφεν εἰ μὴ ἀνθρώπινος· πιστὸς δὲ ὁ Θεός, ὃς οὐκ ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι ὑπὲρ ὃ δύνασθε, ἀλλὰ ποιήσει σὺν τῷ πειρασμῷ καὶ τὴν ἔκβασιν τοῦ δύνασθαι ὑμᾶς ὑπενεγκεῖν» (Α’ Κορινθ.Ι'13’)!!!
        Με τις υποψίες, βασανίζεις μόνο τον εαυτό σου και δεν εξυπηρετείς, τον σκοπό που έταξες. Βλάπτεις ακόμη και τον εαυτό σου, με το να φαντάζεσαι εκ των προτέρων ότι, υπάρχει κακό εκεί, όπου πιθανόν δεν υπάρχει τίποτε. Εφόσον εμείς δεν κάνομε κακό σε κανένα, ας μας κάνουν οι άλλοι, αν το επιτρέπει αυτό ο Θεός>>!!

 

 Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης (1829-1908)