Παρασκευή 27 Μαΐου 2022

«ΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΒΙΟΤΙΚΗΝ ΑΠΟΘΩΜΕΘΑ ΜΕΡΙΜΝΑΝ» (εκ του Χερουβικού Ύμνου)!!!

 

«Να πηγαίνετε συχνά στην Εκκλησία,

αλλά από τη στιγμή που θα μπείτε στο Ναό,

να μην βλέπετε τίποτε και κανέναν.

Να κάμετε την προσευχή σας με κλειστά τα μάτια

ή να βλέπετε τις εικόνες ή να κατεβάσετε τα

μάτια σας χαμηλά»!!

Αγία Ματρώνα η Ρωσίδα η Αόμματος