Πέμπτη 26 Μαΐου 2022

ΠΙΣΤΙΣ, ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ, ΚΑΘΑΡΟΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗ, ΕΚΔΙΩΚΟΥΝ ΤΟΝ ΔΟΛΙΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΟΝ ΕΧΘΡΟΝ!!


 Μία μητέρα, εζήτησε από τον πατέρα Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, να βοηθήσει την κόρη της, η οποία είχε προσβληθή από δαιμόνιο.

Πράγματι, ο Άγιος Γέροντας, μετά από μία πολυήμερη νηστεία και προσευχή, τους επισκέφθηκε και εκτύπησε την πόρτα του σπιτιού.

Ανοίγει η μητέρα την πόρτα και βλέπει τον γέροντα να υποβαστάζεται από τέσσερα άτομα!

Μόλις ο πατήρ Γερβάσιος εισήλθε στο δωμάτιο της κοπέλας, το δαιμόνιο που εκρύπτετο μέσα της, δεν μπόρεσε να αντέξει την παρουσία του εξαϋλωμένου από την νηστεία και την προσευχή γέροντα, και άφησε την κόρη!!