Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022

Ο ΣΟΦΟΣ ΚΑΙ ΣΩΣΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ, ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΡΙΣΕΩΣ!!


 

«Κατάκρινε τον εαυτό σου, και θα φύγει από εσένα η τάση να κατακρίνεις τους άλλους»!!

Στάρετς Βαρσανούφιος της Όπτινα